Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

4.8/5 - (6 votes)

Tja volgens mij heb je door alle mailtjes die je hebt ontvangen en het vele nieuws eromheen wel genoeg gehoord over de Algemene verordening gegevensbeschermin (AVG). Toch zal ik even kort wat hoofdlijnen uiteenzetten voor je. De wet is sinds 25 mei 2018  van kracht en dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat is er nu verandert door de AVG?

Tja voor heel veel bedrijven is er eingelijk niet zo veel veranderd. Er is nu alleen heel veel meer gedocumenteerd.

Bedrijven hebben weer even opnieuwe moeten stil staan bij het feit wat ze met data doen die ze van klanten ontvangen, wat ze precies registreren en hoe ze deze beveiligen. Dat moet allemaal gedocumenteerd zijn. Natuurlijk is er vanuit de wet ook meer dan dat opgelegd. Zo is het recht op verwijderen van de persoonsdata uitgebreid.

Mensen hebben het recht om rectificatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Iemand kan om rectificatie vragen als zijn persoonsgegevens:

  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Maar je hebt ook recht op oa. inzage van jouw informatie, dataportabliteit en vergetelheid.

Waarom is de AVG ingevoerd?


De AVG is in het leven geroepen om binnen de europese uni te zorgen voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders

Uiteraard heeft VOIPZeker het hele traject doorlopen en haar documentatie hierop aangepast. Je dit terugvinden in onze algemene voorwaarden waarin ook de privacy verklaring is opgenomen.

Search
Recente berichten
Volg ons

Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van VOIPZeker, VoIP telefonie en tech.

Blije klant

VoIP telefonie berekenen